Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดแพร่

Provincial Office of Natural Resources and Environment Phrae

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

ประกาศจังหวัดแพร่ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ

ประกาศจังหวัดแพร่ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ

ประกาศจังหวัดแพร่ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ

ตั้งแต่วันที่ 30 มิถุนยน 2564 - วันที่ 6 กรกฎาคม 2564 

ผู้ประสงค์จะสมัคร สามารถยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ในวัน เวลาราชการ

ณ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดแพร่

 

 

ผู้สมัครจะต้องปฏิบัติตามประกาศจังหวัดแพร่

เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการเดินทางข้ามเขตพื้นที่จังหวัดแพร่ ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  ฉบับที่ 41 ลงวันที่ 21 มิถุนายน 2564 รายละเอียดตามประกาศที่ส่งมาพร้อมนี้

 

เอกสารแนบ

ประกาศจังหวัดแพร่ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ

ขนาดไฟล์:3.31 Mb | ประเภทไฟล์: .pdf | ดาวน์โหลด: 101 ครั้ง

ใบสมัครพนักงานราชการเฉพาะกิจ

ขนาดไฟล์:0.13 Mb | ประเภทไฟล์: .pdf | ดาวน์โหลด: 112 ครั้ง