Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดแพร่

Provincial Office of Natural Resources and Environment Phrae

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

ประกาศ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่วแลดล้อมจังหวัดแพร่ เรื่อง การขายทอดตลาด ครุภัณฑ์ชำรุด/เสื่อมสภาพ จำนวน 52 รายการ

ประกาศ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่วแลดล้อมจังหวัดแพร่ เรื่อง การขายทอดตลาด ครุภัณฑ์ชำรุด/เสื่อมสภาพ จำนวน 52 รายการ

ประกาศ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่วแลดล้อมจังหวัดแพร่

เรื่อง การขายทอดตลาด ครุภัณฑ์ชำรุด/เสื่อมสภาพ จำนวน 52 รายการ

 

โดยในวันที่ 25 พฤษภาคม 2564 กำหนดให้ลงทะเบียนเข้าประมูลราคาตั้งแต่เวลา 09.00 น. ถึง 10.00 น.

และจะดำเนินการประมูลขายทอดตลาด เวลา 13.30 น. เป็นต้นไป

 

เอกสารแนบ

ประกาศ เรื่อง การขายทอดตลาด ครุภัณฑ์ชำรุดเสื่อมสภาพ จำนวน 52 รายการ

ขนาดไฟล์:3.90 Mb | ประเภทไฟล์: .pdf | ดาวน์โหลด: 147 ครั้ง