Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดแพร่

Provincial Office of Natural Resources and Environment Phrae

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดจ่ายการจัดชื้อจัดจ้างที่มิใช้งานก่อสร้าง โครงการ งานจ้างทำเครื่องอัดใบไม้ จำนวน 73 เครื่อง

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดจ่ายการจัดชื้อจัดจ้างที่มิใช้งานก่อสร้าง โครงการ งานจ้างทำเครื่องอัดใบไม้ จำนวน 73 เครื่อง

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดจ่ายการจัดชื้อจัดจ้างที่มิใช้งานก่อสร้าง

โครงการ งานจ้างทำเครื่องอัดใบไม้ จำนวน 73 เครื่อง

เอกสารแนบ

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดจ่ายการจัดชื้อจัดจ้างที่มิใช้งานก่อสร้าง โครงการ งานจ้างทำเครื่องอัดใบไม้ จำนวน 73 เครื่อง

ขนาดไฟล์:0.69 Mb | ประเภทไฟล์: .pdf | ดาวน์โหลด: 89 ครั้ง