Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดแพร่

Provincial Office of Natural Resources and Environment Phrae

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

ประกาศจังหวัดแพร่ เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างคันหนองผิวจราจรลูกรังบดอัดแน่น

ประกาศจังหวัดแพร่ เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างคันหนองผิวจราจรลูกรังบดอัดแน่น

ประกาศจังหวัดแพร่ เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างคันหนองผิวจราจรลูกรังบดอัดแน่นภายใต้โครงการแก้ไขและบรรเทาปัญหาความเดือนร้อนของประชาชนในพื้นที่อันเนื่องมาจากปัญภาภัยแล้งแลุอุทกภัยในจังหวัดแพร่ ดิวยวิธีประกวดราคา

เอกสารแนบ

ประกาศจังหวัดแพร่ เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างคันหนองผิวจราจรลูกรังบดอัดแน่นภายในฯ

ขนาดไฟล์:1.52 Mb | ประเภทไฟล์: .pdf | ดาวน์โหลด: 97 ครั้ง