Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดแพร่

Provincial Office of Natural Resources and Environment Phrae

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

ประกาศจังหวัดแพร่ เรื่อง มาตรการในการบริหารผลการปฏิบัติงานและการดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู็มีผลสัมฤทธิ์การปฏฺบัติงานต่ำ

ประกาศจังหวัดแพร่ เรื่อง มาตรการในการบริหารผลการปฏิบัติงานและการดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู็มีผลสัมฤทธิ์การปฏฺบัติงานต่ำ

ประกาศจังหวัดแพร่ เรื่อง มาตรการในการบริหารผลการปฏิบัติงานและการดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู็มีผลสัมฤทธิ์การปฏฺบัติงานต่ำ

เอกสารแนบ

IMG_0010_NEW

ขนาดไฟล์:1.60 Mb | ประเภทไฟล์: .pdf | ดาวน์โหลด: 106 ครั้ง