Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดแพร่

Provincial Office of Natural Resources and Environment Phrae

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

การประชุมรับฟังความคิดเห็น (ร่าง) แผนปฏิบัติการบริหารจัดการขยะ และร่วมเสนอแนวทางการดำเนินงาน การบริหารจัดการขยะของจังหวัดแพร่

การประชุมรับฟังความคิดเห็น (ร่าง)  แผนปฏิบัติการบริหารจัดการขยะ และร่วมเสนอแนวทางการดำเนินงาน การบริหารจัดการขยะของจังหวัดแพร่

นายธีระ เงินวิลัย ผอ.สนง.ทสจ.แพร่ 
เข้าร่วมการประชุมรับฟังความคิดเห็น (ร่าง) 
แผนปฏิบัติการบริหารจัดการขยะ
และร่วมเสนอแนวทางการดำเนินงาน
การบริหารจัดการขยะของจังหวัดแพร่
โดยมี นายวิเชียร อนุสาสนนันท์ ปลัดจังหวัดแพร่ เป็นประธาน
ณ ห้องประชุมสำนักงานการปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดแพร่ ชั้น 2 
เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.30 น.

แกลเลอรี่