Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดแพร่

Provincial Office of Natural Resources and Environment Phrae

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนปฏิบัติงานด้านการประกอบกิจการน้ำบาดาล

รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนปฏิบัติงานด้านการประกอบกิจการน้ำบาดาล

รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนปฏิบัติงานด้านการประกอบกิจการน้ำบาดาล

โครงการเสริมสร้างศักยภาพด้านการกำกับ ดูแลการประกอบกิจการน้ำบาดาล ตามพระราชบัญญัติน้ำบาดาล พ.ศ. 2520

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

 

เอกสารแนบ

ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ปี6 (1)

ขนาดไฟล์:1.20 Mb | ประเภทไฟล์: .pdf | ดาวน์โหลด: 146 ครั้ง