Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดแพร่

Provincial Office of Natural Resources and Environment Phrae

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

ประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อสรุปผลการปฏิบัติงานป้องกันและ แก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันจังหวัดแพร่/ ถอดบทเรียน (After Action Review : AAR) ประจำปี 2561

ประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อสรุปผลการปฏิบัติงานป้องกันและ แก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันจังหวัดแพร่/ ถอดบทเรียน (After Action Review : AAR) ประจำปี 2561

วันที่ 9 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.00 น. สนง.ทสจ.แพร่ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อสรุปผลการปฏิบัติงานป้องกันและ แก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันจังหวัดแพร่/ ถอดบทเรียน (After Action Review : AAR) ประจำปี 2561 โดยมีนายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ ผวจ.แพร่ เป็นประธาน และนายธีระ เงินวิลัย ผอ.สนง.ทสจ.แพร่ เป็นผู้กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ของ การจัดประชุมฯ ในครั้งนี้ ณ ห้องสักทอง โรงแรมแม่ยมพาเลส จังหวัดแพร่

แกลเลอรี่