Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดแพร่

Provincial Office of Natural Resources and Environment Phrae

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

ร่วมกิจกรรมฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ คืนธรรมชาติสู่สมดุล ภายใต้โครงการพัฒนาเครือข่าย ทสม.จังหวัดแพร่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ร่วมกิจกรรมฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ คืนธรรมชาติสู่สมดุล  ภายใต้โครงการพัฒนาเครือข่าย ทสม.จังหวัดแพร่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
วันที่ 21 กรกฎาคม 2566
เวลา 13.00 น.
นายปรีชา โตมี ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดแพร่
พร้อมเจ้าหน้าที่ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดแพร่
ร่วมกิจกรรมฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ คืนธรรมชาติสู่สมดุล ภายใต้โครงการพัฒนาเครือข่าย ทสม.จังหวัดแพร่
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
ณ พระธาตุดอยกู่แก้วเมฆวนาราม
ตำบลป่าแมต อำเภอเมือง จังหวัดแพร่

แกลเลอรี่