Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดแพร่

Provincial Office of Natural Resources and Environment Phrae

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

วันต้นไม้ประจำปี พ.ศ. 2566 และกิจกรรมเปิดโครงการการบูรณาการดูแลมิ้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ ในพื้นที่จังหวัดแพร์

วันต้นไม้ประจำปี พ.ศ. 2566 และกิจกรรมเปิดโครงการการบูรณาการดูแลมิ้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ ในพื้นที่จังหวัดแพร์

วันที่ 1 มิถุนายน 2566
เวลา 09.30 น.

จังหวัดแพร่ ร่วมกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
กระทรวงการคลัง และกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ภาคเอกชน และภาคประชาชน

จัดกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปี พ.ศ. 2566
และกิจกรรมเปิดโครงการการบูรณาการดูแลมิ้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ ในพื้นที่จังหวัดแพร์
ณ บริเวณปาสงวนแห่งชาติปาแม่ยมตะวันตก ตำบลทุ่งแค้ว อำเภอหนองมวงไข่ จังหวัดแพร่
เนื้อที่ประมาณ 40 ไร่
โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 500 คน

โดยมี นายชุติเดช มีจันทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ เป็นประธานพิธี

 

แกลเลอรี่