Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดแพร่

Provincial Office of Natural Resources and Environment Phrae

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

การประชุมคณะทำงาน ด้านข้อมูลเมืองเก่าแพร่ เพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นเครือข่าย เมืองสร้างสรรค์ขององค์การศึกษา วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรม แห่งสหประชาชาติ : UNESCO Creative Cities Network (UCCN)

การประชุมคณะทำงาน ด้านข้อมูลเมืองเก่าแพร่ เพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นเครือข่าย เมืองสร้างสรรค์ขององค์การศึกษา วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรม แห่งสหประชาชาติ : UNESCO Creative Cities Network (UCCN)

วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 10.00 - 12.00 น.
นายปรีชา โตมี ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดแพร่ 
เป็นประธานการประชุมคณะทำงาน ด้านข้อมูลเมืองเก่าแพร่ เพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นเครือข่าย เมืองสร้างสรรค์ขององค์การศึกษา
วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรม แห่งสหประชาชาติ : UNESCO Creative Cities Network (UCCN)
ณ ห้องประชุมสำนักงาน
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดแพร่ 

แกลเลอรี่