Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดแพร่

Provincial Office of Natural Resources and Environment Phrae

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

ร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา เนื่องในโอกาส วันคล้ายวันประสูติ ครบ 3 รอบ ในวันที่ 8 มกราคม 2566

ร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา เนื่องในโอกาส วันคล้ายวันประสูติ ครบ 3 รอบ ในวันที่ 8 มกราคม 2566

วันที่ 30 มกราคม 2566 เวลา 14.00 น.
นายปรีชา โตมี ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดแพร่
พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงาน และเจ้าหน้าที่ ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดแพร่

ร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา
เนื่องในโอกาส วันคล้ายวันประสูติ ครบ 3 รอบ ในวันที่ 8 มกราคม 2566

ณ วัดพุทธพิชิตมาร (วัดใหม่เจริญธรรม)
บ้านใหม่จัดสรรหมู่ที่ 5 ตำบลร้องเข็ม อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่

แกลเลอรี่