Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดแพร่

Provincial Office of Natural Resources and Environment Phrae

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

ประกาศจังหวัดแพร่ เรื่อง ผู้ชนะเสนอราคาจ้างที่ปรึกษาโครงการ "การพัฒนาศักยภาพสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อพัฒนาแผนงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศระดับจังหวัด" จังหวัดแพร่ โดยวิธีการคัดเลือก

ประกาศจังหวัดแพร่ เรื่อง ผู้ชนะเสนอราคาจ้างที่ปรึกษาโครงการ "การพัฒนาศักยภาพสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อพัฒนาแผนงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศระดับจังหวัด" จังหวัดแพร่ โดยวิธีการคัดเลือก

.

เอกสารแนบ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างที่ปรึกษาโครงการพัฒนาศักยภาพ สนง

ขนาดไฟล์:0.49 Mb | ประเภทไฟล์: .pdf | ดาวน์โหลด: 13 ครั้ง