Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดแพร่

Provincial Office of Natural Resources and Environment Phrae

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

ร่วมลงนามคำรับรองการปฏิบัติราชการจังหวัดแพร่ และร่วมพิธีมอบเกียรติบัตรการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ร่วมลงนามคำรับรองการปฏิบัติราชการจังหวัดแพร่ และร่วมพิธีมอบเกียรติบัตรการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

วันที่ 4 มกราคม 2566 เวลา 13.30 น.
นายปรีชา โตมี ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดแพร่

ร่วมลงนามคำรับรองการปฏิบัติราชการจังหวัดแพร่
และร่วมพิธีมอบเกียรติบัตรการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
(Integrity and Transparency Assessment : ITA)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

โดย ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ ได้มอบนโยบายในการขับเคลื่อน
"ตัวชี้วัดคำรับรองการปฏิบัติราชการจังหวัดแพร่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566"
และร่วมลงนามในเอกสารคำรับรองการปฏิบัติราชการจังหวัดแพร่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
ร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการส่วนภูมิภาค 33 หน่วยงาน นายอำเภอ 8 อำเภอ
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ นายกเทศมนตรีเมืองแพร่ และหัวหน้าหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

และได้มอบเกียรติบัติการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)
ให้แก่ผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดแพร่
หัวหน้าส่วนราชการบริหารส่วนภูมิภาค 33 หน่วยงาน นายอำเภอ
และผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 84 แห่ง

โดยมี นายชุติเดช มีจันทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ เป็นประธานพิธี
ณ ห้องประชุมจดหมายเหตุ ศาลากลางจังหวัดแพร่ 

แกลเลอรี่