Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดแพร่

Provincial Office of Natural Resources and Environment Phrae

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

ประชุมรับมอบนโยบายแนวทางการปฏิบัติงาน และหารือข้อราชการ เพื่อเตรียมความพร้อมในการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ของนายชุติเดช มีจันทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่

ประชุมรับมอบนโยบายแนวทางการปฏิบัติงาน และหารือข้อราชการ เพื่อเตรียมความพร้อมในการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ของนายชุติเดช มีจันทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่

วันที่ 21 ธันวาคม 2565 เวลา 13.30 น.
นายปรีชา โตมี ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดแพร่
พร้อมหัวหน้า หน่วยงานในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่มีพื้นที่ปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดแพร่

ร่วมประชุมรับมอบนโยบายแนวทางการปฏิบัติงาน และหารือข้อราชการ
เพื่อเตรียมความพร้อมในการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
ของนายชุติเดช มีจันทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่

ณ ห้องประชุมสำนักงาน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดแพร่ ชั้น 2

แกลเลอรี่