Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดแพร่

Provincial Office of Natural Resources and Environment Phrae

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ บำรุงรักษาต้นไม้ที่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงปลูก เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2565

กิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ บำรุงรักษาต้นไม้ที่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงปลูก เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2565

วันที่ 28 กรกฎาคม 2565 เวลา 10.00 น.

นายปรีชา โตมี ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดแพร่ 
พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงาน สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดแพร่ 

จัดกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ บำรุงรักษาต้นไม้ที่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงปลูก เฉลิมพระเกียรติ
เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
28 กรกฎาคม 2565

ณ วัดพงป่าหวาย ตำบลปงป่าหวาย อำเภอเด่นชัย จังหวัดแพร่

แกลเลอรี่