Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดแพร่

Provincial Office of Natural Resources and Environment Phrae

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

ร่วมกิจกรรมจิตอาสาปลูกต้นไม้และสร้างฝายชะลอน้ำ

ร่วมกิจกรรมจิตอาสาปลูกต้นไม้และสร้างฝายชะลอน้ำ

วันที่ 28 กรกฎาคม 2565 เวลา 05.30 น.
นายปรีชา โตมี ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดแพร่
พร้อมด้วยข้าราชการเจ้าหน้าที่สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดแพร่

 ร่วมกิจกรรมจิตอาสาปลูกต้นไม้และสร้างฝายชะลอน้ำ
เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
28 กรกฎาคม 2565

โดยมีนายสมหวัง พ่วงบางโพ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ เป็นประธานจัดกิจกรรม
ณ บริเวณห้วยกวาง ตำบลป่าแดง อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่

แกลเลอรี่