Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดแพร่

Provincial Office of Natural Resources and Environment Phrae

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

พิธีประกาศเกียรติคุณตราสัญลักษณ์ G-Green ระดับประเทศ

พิธีประกาศเกียรติคุณตราสัญลักษณ์ G-Green ระดับประเทศ

ในวันพุธที่ 20 กรกฎาคม 2565 เวลา 09.30 น.
นายปรีชา โตมี ผู้อำนวยการสำนักงาน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดแพร่
เข้าโล่รางวัลตราสัญลักษณ์ G – Green ระดับทอง ในงานประกาศเกียรติคุณ ตราสัญลักษณ์ G - Green ระดับประเทศ

จัดโดยกรมส่งเสริม คุณภาพสิ่งแวล้อม ณ ห้องประชุมอารีย์สัมพันธ์ ชั้น 3 อาคารกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

โดยได้รับเกียรติจาก นายอนุชาสมทรัพย์ ผู้ช่วยฐมนตรี ประจำกระกรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานในพิธี
มอบโล่รางวัลตราสัญลักษณ์ G-Green ระดับประเทศ ประจำปี 2564


ซึ่งสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดแพร่
ได้ขับการรับรองสำนักงานสีเขียว (Green Office) ระดับดีเยี่ยม (G ทอง)

แกลเลอรี่