Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดแพร่

Provincial Office of Natural Resources and Environment Phrae

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

เปรียบเทียบปริมาณการใช้ ไฟฟ้า น้ำ น้ำมันเชื้อเพลิง กระดาษ

เปรียบเทียบปริมาณการใช้ ไฟฟ้า น้ำ น้ำมันเชื้อเพลิง กระดาษ

 

เปรียบเทียบปริมาณการใช้ ไฟฟ้า  ปี 2564

 

เปรียบเทียบปริมาณการใช้ ไฟฟ้า  ปี 2565

 

 

เปรียบเทียบปริมาณการใช้ น้ำ ปี 2564

 

เปรียบเทียบปริมาณการใช้ น้ำ ปี 2565

 

เปรียบเทียบปริมาณการใช้ กระดาษ ปี 2564

 

เปรียบเทียบปริมาณการใช้ กระดาษ ปี 2565

 

เปรียบเทียบปริมาณการใช้ น้ำมันเชื้อเพลิง ปี 2564

 

เปรียบเทียบปริมาณการใช้ น้ำมันเชื้อเพลิง ปี 2565

 

 

 

แกลเลอรี่

เอกสารแนบ

ไฟฟ้า ปี 2564_removed

ขนาดไฟล์:0.43 Mb | ประเภทไฟล์: .pdf | ดาวน์โหลด: 110 ครั้ง

น้ำ ปี 2564_removed

ขนาดไฟล์:0.28 Mb | ประเภทไฟล์: .pdf | ดาวน์โหลด: 117 ครั้ง

กระดาษ ปี 2564_removed

ขนาดไฟล์:0.24 Mb | ประเภทไฟล์: .pdf | ดาวน์โหลด: 113 ครั้ง

น้ำมันเชื้อเพลิง ปี 2564_removed

ขนาดไฟล์:0.44 Mb | ประเภทไฟล์: .pdf | ดาวน์โหลด: 130 ครั้ง

ไฟฟ้า ปี 2565_removed

ขนาดไฟล์:0.41 Mb | ประเภทไฟล์: .pdf | ดาวน์โหลด: 124 ครั้ง

น้ำ ปี 2565_removed

ขนาดไฟล์:0.25 Mb | ประเภทไฟล์: .pdf | ดาวน์โหลด: 106 ครั้ง

กระดาษ ปี 2565_removed

ขนาดไฟล์:0.22 Mb | ประเภทไฟล์: .pdf | ดาวน์โหลด: 107 ครั้ง

น้ำมันเชื้อเพลิง ปี 2565_removed

ขนาดไฟล์:0.42 Mb | ประเภทไฟล์: .pdf | ดาวน์โหลด: 108 ครั้ง