Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดแพร่

Provincial Office of Natural Resources and Environment Phrae

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เนื่องโนโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี วันที่ 3 มิถุนายน 2565

กิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เนื่องโนโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี วันที่ 3 มิถุนายน 2565

วันที่ 3 มิถุนายน 2565 เวลา 14.00 น.

นายปรีชา โตมี ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดแพร่
ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เนื่องโนโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี
โดยมีนายสมหวัง พ่วงบางโพ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ เป็นประธานเปิดกิจกรรม
ณ สวนสุขภาพเฉลิมพระเกียรติสวนสมเด็จย่า ข้างวัดโพธิบุปผาราม ต.บ้านปิน อ.ลอง จ.แพร่

แกลเลอรี่