Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดแพร่

Provincial Office of Natural Resources and Environment Phrae

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

การตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) หลังช่วงเทศกาลปีใหม่

การตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) หลังช่วงเทศกาลปีใหม่

วันที่ 13 มกราคม 2565 เวลา 14.00 น.

นายปรีชา โตมี ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดแพร่

พร้อมด้วยข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ สนง.ทสจ.แพร่ ทุกท่าน

 

ตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) หลังช่วงเทศกาลปีใหม่

โดยได้รับความอนุเคราะห์ จากเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุข เทศบาลเมืองแพร่ มาให้ความรู้ พร้อมทั้งสาธิตวิธีการตรวจ ชุด ATK อย่างถูกวิธี

ณ ห้องประชุมสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดแพร่

แกลเลอรี่