Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดแพร่

Provincial Office of Natural Resources and Environment Phrae

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

รับมอบเกียรติบัตร หน่วยงานที่สนับสนุนการดำเนินงาน PMQA ให้ได้รับรางวัลเลิศรัฐ หมวดที่ 1 การนำองค์กร ประจำปี 2564

รับมอบเกียรติบัตร หน่วยงานที่สนับสนุนการดำเนินงาน PMQA ให้ได้รับรางวัลเลิศรัฐ หมวดที่ 1 การนำองค์กร ประจำปี 2564

วันที่ 16 กันยายน 2564 เวลา 16.00 น.

นายธีระ  เงินวิลัย ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดแพร่

มอบหมายให้นางมยุรี  ผลดีประสิทธิ์ นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการพิเศษ ผู้อำนวยการส่วนสิ่งแวดล้อม

เข้าร่วมงานรับมอบเกียรติบัตร หน่วยงานที่สนับสนุนการดำเนินงาน PMQA ให้ได้รับรางวัลเลิศรัฐ

หมวดที่ 1 การนำองค์กร ประจำปี 2564

โดยมีนายสมหวัง พ่วงบางโพ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ เป็นประธาน

ณ คุ้มเจ้าหลวงเมืองแพร่