Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดแพร่

Provincial Office of Natural Resources and Environment Phrae

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

การฝึกอบรมหลักสูตร การดับเพลิงเบื้องต้น และการซ้อมอพยพหนีไฟ

การฝึกอบรมหลักสูตร การดับเพลิงเบื้องต้น และการซ้อมอพยพหนีไฟ

การฝึกอบรมหลักสูตร การดับเพลิงเบื้องต้น และการซ้อมอพยพหนีไฟ

วันที่ 10 สิงหาคม 2560

ณ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดแพร่ 

 

โดยได้รับความอนุเคราะห์พนักงานในสังกัดเทศบาลเมืองแพร่

เป็นวิทยากรในการฝึกอบรม

แกลเลอรี่