Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดแพร่

Provincial Office of Natural Resources and Environment Phrae

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

ร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สด เนื่องในวันพระบิดาแห่งฝนหลวง ประจำปี 2563

ร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สด เนื่องในวันพระบิดาแห่งฝนหลวง ประจำปี 2563

วันที่ 14 พฤศจิกายน 2563

นายธีระ เงินวิลัย ผู้อำนวยการ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดแพร่ พร้อมด้วยข้าราชการ เจ้าหน้าที่

ของสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดแพร่

ร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สด เนื่องในวันพระบิดาแห่งฝนหลวง ประจำปี 2563 เพื่อจารึกไว้ในประวัติศาสตร์ของชาติไทย และน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ที่ทรงค้นคิดฝนหลวงในการแก้ไขปัญหาภัยแล้งแก่ราษฎร โดยคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2545 กำหนดให้วันที่ 14 พฤศจิกายน ของทุกปีเป็น “วันพระบิดาแห่งฝนหลวง” 

ณ หอประชุมตรีเทพ สถาบันประชารัฐพิทักษ์ป่า ตำบลในเวียง อำเภอเมืองแพร่

โดยมี นายสมหวัง พ่วงบางโพ  ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ เป็นประธานในพิธี

แกลเลอรี่