Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดแพร่

Provincial Office of Natural Resources and Environment Phrae

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

ถวายผ้ากฐินวัดที่ไม่มีเจ้าภาพกฐิน (กฐินตกค้าง) ประจำปี 2563 จังหวัดแพร่

ถวายผ้ากฐินวัดที่ไม่มีเจ้าภาพกฐิน (กฐินตกค้าง) ประจำปี 2563 จังหวัดแพร่

วันที่ 29 ตุลาคม 2563 เวลา 14.00 น. 

นายธีระ เงินวิลัย ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดแพร่ พร้อมด้วยข้าราชการ เจ้าหน้าที่

ของสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดแพร่

 

เป็นเจ้าภาพถวายผ้ากฐินวัดที่ไม่มีเจ้าภาพกฐิน (กฐินตกค้าง) ประจำปี 2563 จังหวัดแพร่

ณ วัดแม่แปง ตำบลนาพูน อำเภอวังชิ้น จังหวัดแพร่

 

แกลเลอรี่