Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดแพร่

Provincial Office of Natural Resources and Environment Phrae

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา “ปณิธานความดี ทำดีเริ่มได้ที่ใจเรา”

ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา “ปณิธานความดี ทำดีเริ่มได้ที่ใจเรา”

 

วันที่ 13 ตุลาคม 2563 เวลา 13.30 น.

นายธีระ เงินวิลัย ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดแพร่ พร้อมด้วยข้าราชการ เจ้าหน้าที่

ของสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดแพร่

 

ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา “ปณิธานความดี ทำดีเริ่มได้ที่ใจเรา” เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ซึ่งได้ร่วมใจทำความสะอาด และกำจัดวัชพืชต่างๆ เพื่อให้เกิดคลองสวย น้ำใส สามารถระบายน้ำได้ดี ทำให้มีน้ำใสสะอาดไว้ใช้ในการดำรงชีวิต

ณ ลำห้วยร่องไข บ้านหมู่ที่ 2 ตำบลห้วยหม้าย อำเภอสอง

โดยนายสมหวัง พ่วงบางโพ  ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ เป็นประธานในพิธี

แกลเลอรี่