Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดแพร่

Provincial Office of Natural Resources and Environment Phrae

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก บุคคลภายนอก เพื่อสำรวจฐานข้อมูล ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โครงการจ้างลูกจ้างเหมาบริการ “1 คน 1 ตำบล ร่วมใจ ฟื้นฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม” (รอบ 4)

รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก บุคคลภายนอก เพื่อสำรวจฐานข้อมูล ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โครงการจ้างลูกจ้างเหมาบริการ “1 คน 1 ตำบล ร่วมใจ ฟื้นฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม” (รอบ 4)

ประกาศจังหวัดแพร่

เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก บุคคลภายนอก

เพื่อสำรวจฐานข้อมูล ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

โครงการจ้างลูกจ้างเหมาบริการ “1 คน 1 ตำบล ร่วมใจ ฟื้นฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม” (รอบ 4)

 

ให้ผู้ผ่านการคัดเลือกมาทำบันทึกข้อตกลงจ้างฯ และอบรม 

ในวันที่ 16 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 2 สนง.ทสจ.แพร่ ตามวัน และเวลา ที่กำหนด

 

วันอบรมต้องสวมหน้ากากอนามัย และปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคโควิด – 19 ก่อนเข้าห้องสอบอย่างเคร่งครัด 

 

แกลเลอรี่

เอกสารแนบ

ประกาศ จังหวัดแพร่ รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก บุคคลภายนอก เพื่อสำรวจฐานข้อมูล (รอบ 4)

ขนาดไฟล์:0.96 Mb | ประเภทไฟล์: .pdf | ดาวน์โหลด: 49 ครั้ง