Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดแพร่

Provincial Office of Natural Resources and Environment Phrae

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

รับสมัครบุคคลภายนอก เพื่อสำรวจฐานข้อมูลด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โครงการจ้างลูกจ้างเหมาบริการ “1 คน 1 ตำบล ร่วมใจ ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม” (รอบ 4)

รับสมัครบุคคลภายนอก เพื่อสำรวจฐานข้อมูลด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โครงการจ้างลูกจ้างเหมาบริการ “1 คน 1 ตำบล ร่วมใจ ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม” (รอบ 4)

ประกาศจังหวัดแพร่

เรื่อง รับสมัครบุคคลภายนอก เพื่อสำรวจฐานข้อมูลด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

โครงการจ้างลูกจ้างเหมาบริการ “1 คน 1 ตำบล ร่วมใจ ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม” (รอบ 4)

จำนวน 1 ตำแหน่ง เพื่อ ปฏิบัติงานในพื้นที่ ตำบลไทรย้อย อำเภอเด่นชัย จังหวัดแพร่

 

 

แกลเลอรี่

เอกสารแนบ

ประกาศ จังหวัดแพร่ เรื่อง รับสมัครบุคคลภายนอก เพื่อสำรวจฐานข้อมูลด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมฯ (รอบ 4)

ขนาดไฟล์:2.64 Mb | ประเภทไฟล์: .pdf | ดาวน์โหลด: 33 ครั้ง

ใบสมัครงาน pdf

ขนาดไฟล์:0.25 Mb | ประเภทไฟล์: .pdf | ดาวน์โหลด: 33 ครั้ง

ใบเสนอราคา new

ขนาดไฟล์:0.06 Mb | ประเภทไฟล์: .pdf | ดาวน์โหลด: 33 ครั้ง