Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดแพร่

Provincial Office of Natural Resources and Environment Phrae

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ บุคคลภายนอก เพื่อสำรวจฐานข้อมูลด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โครงการจ้างลูกจ้างเหมาบริการ “1 คน 1 ตำบล ร่วมใจ ฟื้นฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม” (รอบ 2)

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ บุคคลภายนอก เพื่อสำรวจฐานข้อมูลด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โครงการจ้างลูกจ้างเหมาบริการ “1 คน 1 ตำบล ร่วมใจ ฟื้นฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม” (รอบ 2)

 

ประกาศจังหวัดแพร่

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ บุคคลภายนอก เพื่อสำรวจฐานข้อมูลด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

โครงการจ้างลูกจ้างเหมาบริการ “1 คน 1 ตำบล ร่วมใจ ฟื้นฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม” (รอบ 2)

โดย สอบสัมภาษณ์ใน วันที่ 3 กรกฎาคม 2563 

เริ่ม ลงทะเบียน เวลา 08.30 น. - 09.00 น.

 

 

ผู้เข้าสอบต้องสวมหน้ากากอนามัย และปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคโควิด – 19 ก่อนเข้าห้องสอบอย่างเคร่งครัด 

 

 

แกลเลอรี่

เอกสารแนบ

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ บุคคลภายนอก เพื่อสำรวจฐานข้อมูลด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (รอบ 2)

ขนาดไฟล์:1.44 Mb | ประเภทไฟล์: .pdf | ดาวน์โหลด: 7 ครั้ง